EMIN/BIU Online är medfinansierat av AMIF. Projektet sträcker sig från 2023-01-01 till 2024-01-31.