Registration

Grundläggande uppgifter
Rektor
Rektor
Ansvarig lärare
Larare
Elever
Ordning
Övrig personal
Ordning
Område/Ämne/Målsättning
Ladda upp material
Filer måste vara mindre än 10 MB.
Tillåtna filtyper: jpg jpeg gif png txt doc docx xls xlsx pdf ppt pptx pps wav wma mp3 mp4 m4v avi wmv flv mpeg mpg.
*Om du laddar upp en One Drive-fil måste du klicka på knappen "Ladda upp".
Jag intygar att jag har förstått de krav som projektet ställer: att elever som får studiehandledning kostnadsfritt via AMIF projektet är så kallade tredje landsmedborgare. Jag har kontrollerat så att mina tredjelands-elever passar in i målgruppen.
Läs mer

Vad menar ni med tredjelandsmedborgare?
Tredjelandsmedborgare är elever som är asylsökande och/eller som ännu inte fått svenskt medborgarskap.
De elever som inte kan få kostnadsfri studiehandledning via projektet är:
- elever som fått svenskt medborgarskap
- elever som är EU-medborgare eller
- elever som har dubbelt medborgarskap där ett av medborgarskapen är EU-medborgarskap.


Hur definierar ni tredjelandsmedborgare? Kan eleven vara med ”gratis” om hen har PUT eller TUT?
Ja, eleven kan ha både PUT, permanent uppehållstillstånd, eller TUT, tillfälligt uppehållstillstånd, men ändå inte ha blivit svensk medborgare ännu. Då kan eleven vara med i projektet utan att det kostar något för skolan. Även asylsökande kan vara med kostnadsfritt.