Registration for modern language


Grundläggande uppgifter
Elev
Ordning
Vårdnadshavares underskrift/myndig elev (villkor enligt ovan godkänns härmed)
Information

Ronneby kommun kan erbjuda modersmålsundervisning i de språk där tillräckligt många elever anmäler sitt intresse samt att vi finner behörig och lämplig modersmålslärare för tjänsten.

För att vara berättigad till modersmålsundervisning, förutsätts det att:

 • Språket användas som dagligt umgängesspråk i hemmet(undantag minoritetsspråk och adoptivbarn)
 • Eleven har grundläggande kunskaper i sitt modersmål (undantag minoritetsspråk)
 • Bedömning av elevens kunskaper i språket sker under de första lektionstillfällena. Bedömer läraren att eleven inte har tillräckliga kunskaper för att följa undervisningen kommer vårdnadshavarna att underrättas och eleven får tyvärr inte fortsätta.
 • Modersmålsundervisningen anordnas oftast utanför timplansbunden tid med totalt sju (7) läsårunder elevens skoltid i Ronneby kommun. Det innebär att om eleven påbörjar sina modersmålsstudier i årskurs 1 avslutas dessa efter årskurs 7 och eleven erhåller då ett slutbetyg utifrån kunskapskraven i årskurs 9. Detta betyg finns med i slutbetyget i årskurs 9.

  Undervisningen är frivillig men när eleven påbörjat modersmålsundervisningen, är det obligatorisk närvaro hela läsåret.

  En elev som uteblir fler än 3 gånger utan anmäld/giltig frånvaro, riskerar att mista sin plats.

  Uppsägning av modersmålsundervisning ska ske skriftligt.

  Modersmålsundervisning erbjuds om minst fem elever anmäler sig till samma språkgrupp och om det finns lämplig lärare i modersmålet. För minoritetsspråk gäller inte kravet om minst fem elever.

  Besked om eleven blir antagen till undervisningen meddelas av modersmålsläraren.

  Ansökningar inlämnade efter terminensstarten kan tidigast placeras för undervisning nästkommande termin.

  Jag har tagit del av hur BIU behandlar mina personuppgifter.


  GDPR samtycke.

  Information om behandling av personuppgifter

  När du skapar ett konto samtycker du till att de uppgifter du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna registreras och hanteras även i BIU plattform. Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier vår myndighetsutövning.

  Din ansökan är en offentlig handling

  När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta BIU innan du skapar ett konto och gör en ansökan.