Registration


1.Grundläggande uppgifter
Rektor
Rektor
Ansvarig lärare
Larare
Elever
Ordning

Exempel: Personnummer YYYYMMDD-XXXX. Saknas personnummer skriv LMA nummer.

Obligatorisk insamling av elevers betyg och omdöme

Läs mer

En viktig del av projektet är att studera elevernas resultat och kunskapsutveckling utifrån de insatser som ges. Du, som lärare, behöver därför både inför och efter insatserna redovisa elevernas betyg (resultat) samt även bedöma hur insatserna påverkat elevernas kunskapsutveckling i de aktuella ämnena eller kurserna. Denna redovisning är en förutsättning för att projektet ska kunna erbjuda insatserna och en obligatorisk del för dig som ansöker om insatser för dina elever.


Övrig personal
Ordning
2.Område/Ämne

*Önskar ni andra kurser eller tider än det som finns i rullmenyn, välj "övrig kurs" och skriv ert önskemål här.

Jag intygar att jag har förstått de krav som projektet ställer: att elever som får studiehandledning kostnadsfritt via AMIF projektet är så kallade tredje landsmedborgare. Jag har kontrollerat så att mina tredjelands-elever passar in i målgruppen.
Läs mer

Vad menar ni med tredjelandsmedborgare?
Tredjelandsmedborgare är elever som är asylsökande och/eller som ännu inte fått svenskt medborgarskap.
De elever som inte kan få kostnadsfri studiehandledning via projektet är:
- elever som fått svenskt medborgarskap
- elever som är EU-medborgare eller
- elever som har dubbelt medborgarskap där ett av medborgarskapen är EU-medborgarskap.


Hur definierar ni tredjelandsmedborgare? Kan eleven vara med ”gratis” om hen har PUT eller TUT?
Ja, eleven kan ha både PUT, permanent uppehållstillstånd, eller TUT, tillfälligt uppehållstillstånd, men ändå inte ha blivit svensk medborgare ännu. Då kan eleven vara med i projektet utan att det kostar något för skolan. Även asylsökande kan vara med kostnadsfritt.